Aspi | 15 - 17 Jaar De oudste De Slimste? De Beste?

De aspi’s, er zijn al boeken over geschreven. Het is de oudste afdeling binnen de chirogroep. Ze staan voor de spannende uitdaging om leider te worden. Dit aspect wordt meermaals per jaar belicht door gesprekken, spellen en thema’s rond het leiderschap. Er wordt hen duidelijk gemaakt wat het leider zijn juist inhoudt.

Het spreekt vanzelf dat de aspi’s meer dan elke andere groep inspraak hebben in hun programma’s. We kunnen dit meer bekijken als een groep vrienden die zondagnamiddag samen komt en hun amuzeren. De aspileiding is er om alles in goede banen te leiden en in te grijpen indien zij dit nodig achten.

Luisteren is dikwijls niet aan hen besteed en van meelopers krijgen ze het zeker. De ene zondag zijn ze superactief en 2 weken daarna kunnen ze zo passief zijn dat ze met geen stokken uit hun favoriete lokaal te krijgen zijn.
Een koppige, eigenwijze bende met een eigen mening!